Eğitim

Godoro, temel, orta ve ileri düzey eğitimler düzenlemektedir. Piyasada yaygın kullanılan konuların bir çoğu için destek sağlanmaktadır. Eğitimler uzaktan ya da yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Kurs biçiminde grup ve sınıf eğitimleri dışında bireylere özel ders, proje destek, koçluk ve mentörlük yapılmaktadır. Kurumlar için temel konuların ötesinde ileri ve özel konularda da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Yeni ve ileri teknolojiler için araştırma-geliştirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Henüz eğitimi olmayan konularda da özel ders ya da kurumsal eğitim talebi yapılabilir.

Siteye git

Video

Godoro eğitimlerinin çevrim dışı edinilmesi, kitapların içeriklerini uygulamalı olarak görülmesi için videolar üretmektedir. Udemy platformundaki bu videolar eğitim alanlara hem kapsamdaki konuların tekrarı için hem de kapsamın ötesindeki konuların anlatılması için bir kaynak sunmaktadır. Kitap okurları için de teorik konuların uygulamalarını göstermektedir. Herhangi bir eğitim ya da kitap almayanlar için kendi kendilerine eğitim almalarını sağlayan materyaller sunulmaktadır. Öğrenci kendi istediği zamanda konuları uygulamalı olarak öğrenmekte, zorlandığı konularda destek alabilmektedir.

Siteye git

Kitap

Godoro, eğitim ve yayıncılık alanındaki deneyimini basılı ve elektronik kitaplarla okurlara ulaştırmaktadır. Kitaplar temel düzeyde öğrencilere giriş niteliğinde içerikler barındırdığı gibi uzman geliştiriciler için ileri ve yeni teknolojileri de içermektedirler. Kitaplar az sayıda basılmakta ve sürekli güncellenmektedir. Türkçe kitapların yanı sıra belli konularda uluslararası standart İngilizce ile yazılmış kitaplar da, giderek artan sayıda olmak üzere yayınlanmaktadır. Kitaplar basılı veya elektronik olarak satılmaktadır ve Godoro ya da seçkin alışveriş sitelerinden olağan bir biçimde edinilebilir.

Siteye git